top of page

Мрієш про високооплачувану роботу?

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА - КЛЮЧ ДО УСПІХУ!

Брен-кейси
закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини

Знімок екрана (1140).png
Знімок екрана (1051).png
Знімок екрана (1052).png
Знімок екрана (1053).png
Знімок екрана (1055).png
Знімок екрана (1059).png
Знімок екрана (1057).png
Знімок екрана (1056).png
Знімок екрана (1054).png
Знімок екрана (1139).png
Знімок екрана (1058).png
Знімок екрана (1138).png
Знімок екрана (1060).png

Карта освітнього простору Чернігівщини

Знімок екрана (745).png

 Професійна (професійно-технічна) освіта покликана забезпечувати потреби економіки в трудових ресурсах, а громадян у якісній професійній освіті упродовж життя.
    На території області у 2022/2023 навчальному році здійснюють підготовку кваліфікованих кадрів 13 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, з яких 3 вищі професійні училища, 1 центр професійно-технічної освіти, 9 професійних ліцеїв, які забезпечують здобуття освіти за змішаною формою навчання.
   У 2022/2023 навчальному році у закладах професійної (професійно-технічної) освіти навчається 5147 здобувачів освіти, з яких 4 807 набувають професійних кваліфікацій за регіональним і державним замовленнями, 340 навчаються на контрактній основі. Одночасно з робітничою професією 3033 учня (59 % від загального контингенту) отримують повну загальну середню освіту.

заклади професійної освіти Чернігівщини.jpg

             Підготовка кадрового потенціалу здійснюється з 58 професій та 5 спеціальностей, що охоплюють: промисловість, транспорт, будівництво, торгівлю і громадське харчування, побутове обслуговування населення, агропромисловий комплекс.
    Для підвищення якості у підготовці трудового потенціалу вжито суттєвих кроків, спрямованих на створення нового освітнього середовища шляхом модернізації матеріально-технічної бази закладів професійно (професійно-технічної) освіти. На даний час, в структурі 9 з них функціонує 14 навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти різного галузевого спрямування.
     У центрах здобувачі набувають професійних кваліфікацій за сучасними виробничими технологіями із застосуванням новітнього обладнання, матеріалів, інструменту, що сприяє швидкій адаптації випускників на робочому місці.
Модернізація навчально-виробничої інфраструктури освітніх закладів триває.

 

bottom of page